Werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR) en het kerstpakket

Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor elke werkgever verplicht. De Belastingdienst omschrijft deze als volgt: “De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.”

Kerstpakketten vallen in de meeste gevallen onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze vrije ruimte bedraagt 1,2% van uw totale fiscale loonsom van het jaar. Alle uitgaven binnen de vrije ruimte zijn onbelast. Komen uw uitgaven die in de vrije ruimte vallen boven dit percentage, dan betaalt u over het bedrag erboven een naheffing van 80%.

Daarnaast is het belangrijk rekening te houden met de gebruikelijkheidstoets. Dat wil zeggen dat uw uitgave aan bijvoorbeeld kerstpakketten niet meer dan 30% mag afwijken van het bedrag wat gebruikelijk is in uw branche.

Kleine geschenken (attenties) aan werknemers worden niet gezien als loon en vallen daardoor ook niet onder de vrije ruimte, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25,- en het betreft geen geld of waardebon. Wat wordt er gezien als een attentie? De Belastingdienst neemt in elk geval aan dat geen sprake is van loon als een werkgever diens werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan de werkgever een dergelijke attentie plegen te geven bij de desbetreffende gelegenheid.

De werkkostenregeling omvat natuurlijk veel meer, de Belastingdienst heeft hier een informatieve webinar over gepubliceerd op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dnU92A8YIUs

Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belastingdienst of informeer bij uw accountant.

Bronvermelding: www.belastingdienst.nl en www.werkkostenregeling-wkr.nl en www.werkkostenregeling.net