Milieu en maatschappij

Onze inkopers kennen het belang van maatschappelijke betrokkenheid. In ons assortiment kerstpakket artikelen vindt u naast Fair Tradebiologische en duurzame artikelen ook producten die goede doelen steunen zoals Stichting Tess en Nationaal Ouderenfonds. Verpakkingsdozen hebben wij ook met het FSC keurmerk.

fritsBRABERSbv hecht net als u veel waarde aan het milieu en de maatschappij. Om die reden hebben wij actie ondernomen om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hierbij zoeken wij naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Dit uit zich in de aanschaf van vrachtwagens die voldoen aan de EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle) norm. Deze norm Van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt niet alleen strenge eisen aan de luchtkwaliteit maar ook aan het geluidsniveau. Daarnaast bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk, op deze manier re-integreren deze mensen in het arbeidsproces.